CONINX PRODUCTS * INTERNATIONALE BEPERKTE GARANTIE :

 


www.coninxproducts.com
Dit product kan tijdens en na de garantieperiode worden gerepareerd door Coninx Products *
Accessoires, verbruiksartikelen en door de eindgebruiker vervangbare onderdelen kunnen worden gekocht, indien lokaal beschikbaar, zoals beschreven op de Cofaro-internetsite www.cofaro.com

De garantie**:
Coninx Products garandeert dit product tegen fabricagefouten in materiaal of vakmanschap gedurende de garantieperiode binnen die landen *** zoals vermeld in de bijgevoegde landenlijst, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum of leverdatum. De internationale fabrieksgarantie dekt alle kosten die verband houden met het herstellen van het bewezen defecte product zodat het voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, door middel van reparatie of vervanging van een defect onderdeel en de nodige arbeid. Bij de keuze van Coninx Products kan een gelijkwaardig of superieur vervangend product worden geleverd in plaats van een defect product te repareren. De enige verplichting van Coninx Products en uw exclusieve oplossing onder deze garantie zijn beperkt tot een dergelijke reparatie of vervanging.
Voorwaarden en uitsluitingen:
Coninx Products is niet verplicht een product te repareren of te vervangen dat niet vergezeld gaat van een geldig aankoopbewijs. Het product kan direct persoonlijk worden meegenomen of moet adequaat verpakt en aangetekend (of een gelijkwaardige wijze van verzending) worden geretourneerd naar het hoofdkantoor in Nederland.
Amco International BV
Veilingweg 7 6247 EP
Gronsveld
Nederland
Om de best mogelijke after-sales service te bieden en de klanttevredenheid constant te verbeteren, kan Coninx Products een tevredenheidsonderzoek sturen naar alle klanten die hun product hebben laten repareren of vervangen in een door Coninx Products geautoriseerd servicecentrum. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht en gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en dekt geen schade die optreedt als gevolg van misbruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de instructies van Coninx Products, of een wijziging of ongeautoriseerde reparatie van het product, defecte verpakking door de eigenaar. of verkeerd gebruik door een vervoerder. Het heeft ook geen betrekking op normale slijtage, onderhoud of vervanging van verbruiksartikelen, of het volgende:

  • Het verkeerde type water of verbruiksartikel gebruiken

  • Mechanische schade, overbelasting

  • Schalen (eventueel ontkalken moet worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing)

  • Ongevallen inclusief brand, overstroming, etc.

  • Professioneel of commercieel gebruik

Wettelijke consumentenrechten:
Deze internationale garantie van Coninx-producten heeft geen invloed op de wettelijke rechten die een consument kan hebben of die rechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch op de rechten jegens de winkel waar de consument het product heeft gekocht. Deze garantie geeft de consument specifieke wettelijke rechten, en de consument kan ook andere wettelijke rechten hebben die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen. De consument kan deze rechten naar eigen goeddunken doen gelden. *** Wanneer een product is gekocht in een vermeld land en vervolgens wordt gebruikt in een ander vermeld land, is de internationale garantieduur van Coninx-producten die in het land van gebruik, zelfs als het product is gekocht in een vermeld land met een andere garantieduur. Het reparatieproces kan langer duren als het product niet lokaal wordt verkocht door Coninx Products. Als het product niet kan worden gerepareerd in het nieuwe land, is de internationale garantie van Coninx Products beperkt tot vervanging door een vergelijkbaar of alternatief product tegen vergelijkbare kosten, waar mogelijk. Coninx Products zijn geregistreerde handelsmerken van AMCO International BV. Bewaar dit document a.u.b. zodat u het kunt raadplegen als u aanspraak wilt maken op de garantie.